Paridea > O společnosti > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

ÚVOD

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztah mezi společností Paridea WOM marketing, s.r.o. (dále jen Paridea) a uživatelem registrovaným na www.paridea.cz (účastníkem projektů).

Registrací na webové stránce společnosti Paridea získává registrovaný uživatel možnost zařadit se do jednotlivých projektů – získat produkty či služby k testování, hodnotit je, psát o nich zprávy, účastnit se dotazníkových průzkumů a účastnit se dalších aktivit organizovaných společností Paridea. Registrovaný uživatel musí být osoba starší 18-ti let.

Registrace uživatele umožňuje poskytnout o sobě informace, které jsou potřebné pro další komunikaci v rámci projektů a akcí (detailněji viz Souhlas se zpracováním osobních údajů).

Každý, kdo projeví, na základě písemné výzvy, zájem účastnit se některého z vybraných projektů, dává v případě zařazení do projektu automatický souhlas s předáním svých hodnocení, komentářů, odpovědí z dotazníků, zaslaných fotografií či videí našemu klientovi (osobě či společnosti, jehož výrobek či služba jsou zařazeny do projektu). Klientovi v tomto případě neposkytujeme žádné osobní údaje podléhající zákonu na ochranu osobních údajů.

Registrovaní uživatelé získávají právo účastnit se testovacích akcí, nemají však žádnou zákonnou povinnost se do projektů hlásit. Přihlásit se do projektu lze na základě výzvy společnosti Paridea. Účast v akcích je podmíněna různými kritérii (např. sociodemografickými). Konečné rozhodnutí o zařazení uživatele do testovacího projektu učiní Paridea na základě splnění kritérií požadovaných projektem. Uživatel nemá žádné zákonné právo domáhat se zařazení do projektu. Své zařazování do budoucích projektů může ovlivnit svým aktivním přístupem (vyplňováním dotazníků, příspěvky na webových stránkách, zasíláním fotografií, videí, tvorbou vlastních odkazů atp.). Aktivita každého člena je evidována platformou společnosti Paridea.

PŘIHLÁŠENÍ – REGISTRACE

Každá osoba starší 18-ti let má právo vytvořit pouze jeden uživatelský účet. Svůj uživatelský účet musí uživatel aktivovat k tomu určeným linkem, který mu bude obratem po dokončení registrace zaslán na e-mailový účet. Zároveň uživatel obdrží ke svému účtu heslo, které je povinen uchovat v tajnosti a v případě jeho ztráty, si vygenerovat heslo nové.

Uživatel má povinnost údaje uvést pravdivě a má možnost je kdykoli aktualizovat nebo smazat.

ÚČAST V PROJEKTECH – POSKYTNUTÍ TESTOVACÍCH VZORKŮ

Vybraní účastníci projektů, budou o zařazení do projektu včas a písemně informováni. Pro plnohodnotnou účast v projektu budou vybaveni informacemi o službě, vzorky produktů, výrobky, polotovary atp., aby se s nimi mohli osobně seznámit, hodnotit je, zkoušet, mluvit o nich se svým okolím, zjišťovat reakce a zájem svého okolí a o tomto zasílat formou zpráv či vyplněných dotazníků zpětnou vazbu.

Některé výrobky určené ke spotřebě budou poskytnuty účastníkovi bezplatně. Naproti tomu budou v některých projektech účastníci vybaveni produkty, které budou po ukončení projektu navráceny klientovi. Důvodů pro navrácení testovaného produktu může být několik – jeho cena, potřeba klienta ověřit si stav opotřebení atp. Účastník projektu musí produkt, který testuje, neprodleně (nejpozději do 14-ti dnů od výzvy) zaslat zpět na adresu společnosti Paridea (detailní informace o vrácení produktu budou vždy obsahem písemné výzvy). Pokud by účastník projektu produkt nevrátil ani po opakované výzvě, má společnost Paridea možnost domáhat se produktu právní cestou, přičemž účastník v tomto případě hradí veškeré náklady spojené s vymáháním věci.

Účastník projektu bude získávat kromě produktu či služby k testování, také další informace. Tyto jsou určeny především k tomu, aby měl ucelený přehled a mohl se svým okolím tyto informace sdílet. V některých projektech získá uživatel pro své okolí další vzorky či plnohodnotné produkty k testování. V takovém případě od společnosti Paridea vždy získá informaci, jakým způsobem má s takto získanými produkty pracovat.

Účastník projektu nemá v žádném případě právo poskytnuté produkty k testování prodávat jakoukoli cestou dalším osobám. Za nedodržení tohoto pravidla může být registrovanému uživateli zrušen nevratně profil na webových stránkách Paridea.

Účastník projektu má právo zapůjčovat testovaný produkt dalším osobám, sdělovat jim své vlastní zkušenosti, zjišťovat názory svého okolí a o tomto podávat společnosti Paridea zprávy prostřednictvím dotazníkových akcí. Své vlastní zkušenosti může dle pravidel „Devatero“ sdílet s ostatními formou vlastních příspěvků v diskusním fóru na projektové stránce.

V některých testovacích projektech nebudou všichni účastníci vybaveni vzorky k testování, přesto budou moci v rámci projektu sdělovat své názory na projektových stránkách. Zda má uživatel možnost zařadit se do projektu a přispět svými názory, zjistí každý uživatel po přihlášení se ke svému účtu na stránkách www.paridea.cz.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uživatel prohlašuje, že je fyzickou osobou a jeho registrace není učiněna z důvodu jakékoli obchodní či jinak odborné činnosti.

Veškerá jiná ustanovení, která nejsou obsahem těchto podmínek, se řídí Občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy.

Obchodní podmínky   |   Souhlas se zpracováním osobních údajů   |   Devatero   |   copyright 2013 – 2021 © Paridea