Paridea > O společnosti > Devatero

Devatero

1. Sdělujeme své zkušenosti

VYJADŘUJEME NÁZORY NA ZÁKLADĚ OSOBNÍCH ZKUŠENOSTÍ, které jsou učiněné při opakované a přímé zkušenosti se službou či produktem a náš názor není v žádném případě povrchní.

2. Sdělení jsou jasná, stručná, srozumitelná

NAŠE SDĚLENÍ JSOU JASNÁ, STRUČNÁ, SROZUMITELNÁ, taková, aby nebyla zavádějící, dvojsmyslná, neúplná či neurčitá, neboť jsou určena široké veřejnosti.

3. Jsme upřímní

SDĚLUJEME NÁZORY UPŘÍMNĚ, neboť pouze upřímný názor má svoji jedinečnou hodnotu a pravdivost.

4. Dodržujeme pravidla slušného chování

Vzájemně komunikujeme otevřeně, avšak za všech okolností DODRŽUJEME PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ A VYJADŘOVÁNÍ.

5. Respektujeme odlišné postoje druhých

RESPEKTUJEME ODLIŠNÉ POSTOJE DRUHÝCH, kteří nesdílejí názory většiny. Nikdo nemůže být nikým posuzován nebo odsuzován, neboť každý žijeme v jiných poměrech, prožíváme odlišné životní příběhy a není naší povinností ztotožňovat se s názorem jiné osoby, nebo více osob či odborníků.

6. Jsme inspirací druhým

SDĚLUJEME HODNOCENÍ, POSTŘEHY A PŘÍBĚHY JAKO INSPIRACI DRUHÝM a díky hlubokému přesvědčení, s nímž jsou učiněny, mají za úkol pomoci zorientovat se ostatním čitatelům v nových tématech či problematice.

7. Vystříháme se bezobsažných sdělení

Vážíme si času druhých a VYSTŘÍHÁME SE BEZOBSAŽNÝCH SDĚLENÍ, neboť čas věnovaný čtení „prázdných slov“ bychom měli raději věnovat sobě, své rodině a svým blízkým.

8. Hanlivá a nesmyslNá sdělení budou odstraněna

S láskou prezentujeme svoji osobnost skrze vlastní příběhy, které sdělujeme odvážně a srdečně. Bereme na vědomí, že SDĚLENÍ HANLIVÉHO, JEDNOSLOVNÉHO A JINAK NESMYSLNÉHO OBSAHU BUDOU ODSTRANĚNA.

9. Ovlivňujeme věci budoucí

OVLIVŇUJEME VĚCI BUDOUCÍ, neboť tím, jak žijeme, myslíme a jak se chováme dnes, tvoříme nejenom budoucnost vlastní, ale i našich bližních a našich dětí.

Devatero pro komunikaci

  1. sdělujeme své zkušenosti
  2. sdělení jsou jasná, stručná, srozumitelná
  3. jsme upřímní
  4. dodržujeme pravidla slušného chování
  5. respektujeme odlišné postoje druhých
  6. jsme inspirací druhým
  7. vystříháme se bezobsažných sdělení
  8. hanlivá a nesmyslná sdělení budou odstraněna
  9. ovlivňujeme věci budoucí
Obchodní podmínky   |   Souhlas se zpracováním osobních údajů   |   Devatero   |   copyright 2013 – 2021 © Paridea