Paridea > Články > Hand made > Fotoreportáž z výroby - lití

Fotoreportáž z výroby - lití

Jako základ, bez kterého nelze výrobu ani započít je slévárenský písek. Je mnohem jemnější, než který je většině z nás znám. Pro správné naformování je důležité udržovat jeho správnou vlhkost a sypkost.

Modely, z nichž se vyrábí identické výrobky se doslova obtisknou do kaslíků (těžkých kovových rámů) s udusaným pískem. Musí se vytvořit tzv. toková soustava, kterou se pak nalije slitina obvykle o teplotě 1250° (u bílé mosazi je to o 150° víc). Naformovat jeden běžný kaslík (viz obrázek) trvá zkušenému formíři kolem 45 minut. Větší kaslík i více než 1,5 hodiny.

Před samotným litím se musí připravit pec, její natavení trvá dvě a půl hodiny, po níž přichází fáze vymíchávání. Ta už je poměrně krátká. Trvá kolem 15 minut, ovšem během ní musí slévač hlídat správnou teplotu tavení (zkušený odborník pozná správnou teplotu citem i bez teploměru) a do slitiny přidává přísady. Jedná se o slévárenskou sůl a další směsi, které má každá slévárna jako své know-how a dědí se jako rodinná receptura.

Samotný proces lití je velmi rychlý z důvodu, že slitina si drží požadovanou teplotu v řádu minut. Hmota podobná lávě se projevuje velmi podobným způsobem. Bublá, hoří, kouří se z ní. Přibližně za hodinu je možné už vzít odlitek do ruky.

Během lití se z celkového množství taveného materiálu na samotný výrobek použije kolem 20%, dalších 70% tvoří nálitky a tokové soustavy, které jsou z výrobku dalšími úkony odstraněny a přibližně 10% hmoty shoří.

Na konci je třeba ještě vyčistit pec, v níž zůstává zbytkový materiál. Ten se obvykle nalije do forem cihliček a zpracuje se při dalším tavení. O pec je nutné se dobře starat a každé 2 měsíce jí repasovat, to znamená, že je osazena novým kelímkem. Slévárna Nosek se snaží podporovat český průmysl a všechny své dodavatele má mezi českými firmami. Jedinou výjimku tvoří právě zmiňované kelímky. Ty pocházejí z Itálie. Jsou totiž na tavení rychlejší, vydrží déle a materiál je z nich čistější. Jsou sice drahé, ale velmi ovlivňují celkovou kvalitu výroby.  

 

1) Slévači v akci a lití tekuté mosazi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Odlévání, chladnutí odlitků a vyklepávání z kaslíků

 

3) Hrubé odlitky po vyjmutí z kaslíku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Hrubý odlitek a cihličky se zbytkovou slitinou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky   |   Souhlas se zpracováním osobních údajů   |   Devatero   |   copyright 2013 – 2022 © Paridea