Paridea > Články > Potraviny a nápoje

Články na téma Potraviny a nápoje

Víme, jakou vodu pít? A víme také proč?

Všichni víme, že voda, toto „medium živé hmoty“, je pro náš organismus nenahraditelná. Již dávno se nespokojujeme pouze sklenkou životodárného moku natočeného z městského vodovod a nabídka „balených vod“ je skutečně široká. Máme však dostatečné povědomí o rozdílech mezi různými balenými vodami a vodou z vodovodního řadu? Rozeznáváme různé druhy balených vod, jejich výhody a přínosy pro nás spotřebitele? Co to je kojenecká voda a jak se liší od vody vhodné k přípravě kojenecké stravy?

RNDr. Bořivoj Havlík, DrSc. (1935), absolvent Přírodovědecké fakulty University Karlovy v oblasti lékařské biologie a chemie o tématu vody napsal pojednání, kterému bychom měli věnovat pozornost všichni.

více...

Mléčné výrobky a jejich kvalita

S výživovými poradci a odborníky na výživu se v posledních letech roztrhl pytel. Kdo v této společnosti nedrží nějakou dietu, pomalu jako by nebyl. Doporučení, jak jíst kvalitní potraviny je nepřeberně. Jedinců, kteří však tématu kvality potravin skutečně rozumí, je stále poskrovnu.

Pokud se chceme začít v tématu výběru vhodných potravin více orientovat, můžeme začít u často diskutovaných mléčných výrobků.

Mléko a mléčné výrobky patří již po staletí k základním potravinám lidstva. Mléko jako takové je dokonalý a nejpřirozenější nápoj, se kterým se lidský jedinec setkává bezprostředně po narození.

více...

Tuky a oleje - jak poznáme kvalitu?

Tuky patří mezi nejčastěji diskuto­vané složky potravy. O výživě byla napsána spousta knih. Je až s podi­vem, kolik rozporuplných informací týkajících se tuků v nich můžeme najít. Příčin je několik. Odborníkům na výživu často chybí znalosti o slo­žení výrobků i výrobních technolo­giích. Procesy a používané suroviny se neustále modernizují, přesto si toho někteří autoři nevšimli nebo nechtějí všímat. Informace podléhají i mo­derním trendům a na stále platné skutečnosti se zapomíná.

více...

Ryby - jak poznáme kvalitu?

Ryby a vodní živočichové patří k nejstarší potravině, člověk je lovil už v mladší době kamenné. Největšího rozmachu dosáhlo naše rybníkářství v XVI. století a stalo se vzorem pro všechny sousední země. I přes tyto skutečnosti toho o rybách český spotřebitel ví pramálo.

Spotřeba mražených ryb v České republice je cca 2,5x vyšší, než spotřeba čerstvých ryb. V tomto jsou Češi oproti evropskému průměru dost pozadu. Konzumace masa produktů rybolovu a akvakultury je pro nás však nadmíru důležitá, neboť obsahuje více minerálních látek, než maso teplokrevných zvířat.

více...

Vejce – jeho prospěšnost očima lékaře

Vejce kromě cholesterolu obsahuje řadu zdraví prospěšných látek. Denní příjem jednoho nebo dvou vejcí, pokud dodržujeme zásadu, že tuky nemají tvořit více než 30% denního energetického příjmu, by měl mít na organismus více příznivých vlivů než těch negativních. Slepičí vejce patří k nejoblíbenějším potravinám na světě. Proč by vejce mělo patřit mezi pravidelně přijímané potraviny, nám upřesní článek prof.MUDr.Petra Broulíka, DrSc.

více...

Mléko a mléčné výrobky

Mléko člověk konzumuje již tisíce let, ale přesto se objevuje řada informací o negativním vlivu mléka na lidský organizmus. Tyto informace jsou z hlediska současných poznatků vědy o výživě zavádějící. O jeho prospěšnosti a další zamyšlení nad úlohou mléka v naší životosprávně se rozepsala prof.Ing. Jana Dostálová, CSs. v několika odborných knihách s touto tématikou. Pojďme se s několika zajímavými fakty seznámit i my.

více...

3x o chlebu

Chléb patří k základním potravinám a málokdo z nás si bez něj dokáže představit svůj život. Přiznejme si , kolik toho ve skutečnosti víme o potravině, kterou většina z nás konzumuje každý den. Chléb jako takový pochází z doby přibližně 4000 let př.n.l. a to v podobě placky, do které se přidával kvásek. Dnes můžeme tento původní chleba přirovnat k Pitě nebo Arabskému chlebu.

Při běžných nákupech obvykle nedostaneme příliš mnoho fundovaných odpovědí souvisejících s obsahem a technologií výroby, někdy se ani nedostaneme k informaci, ze které pekárny chléb pochází. Abychom si jako konzumenti rozšířili znalosti, požádali jsme o příspěvky na téma chléb výživovou specialistku, léčitele a výtvarnici, která se ve svých workshopech věnuje nejen umění, ale i tomuto tématu.

více...

Ochutnávka delikatesních sýrů

Do testování delikatesních sýrů jsme zařadili téměř 20 různých druhů. 45 našich členů dostalo v testovacích balíčcích některé z těchto sýrů: Gouda - zahradní bylinky, Gouda chilli, Gouda s arašídy, Gouda kmín uleželý, Gouda vlašský ořech, Gouda mladá uleželá, Gouda uleželá, Gouda stará, Tilsitter Havarti Deens, Džiugas, Uzený, Country cheddar, Edam mladý NH, Tomme de Savoie, Maasdammer, Gouda Brockelear, Alpage, Basiron italská rajčata, Country cheddar.

Po dvou týdnech od zahájení testování sýrů jsme zjišťovali, které sýry jsou chuťově preferované a jak nejlépe chutnají.

více...

O chlebu

Česká republika má v současné době jeden z nejvyspělejších pekařských trhů v Evropě, co se týče sortimentní nabídky. Při delším pobytu v zahraničí se nám nejvíce zasteskne po tradičním českém chlebu. Orientovat se v široké nabídce pekařských výrobků však pro laika není vůbec snadné. V České republice je přes 700 pekáren, které denně upečou přes milion bochníků chleba a desítky milionů běžného a jemného pečiva. Pojem „kvalita“ potravin lze chápat různě. V současné době je kvalita definována jakostními požadavky platných právních předpisů, jejichž dodržování kontroluje SZPI. Neprovádí se však žádná srovnání, zda pekařské výrobky vyráběné a prodávané v současné době jsou kvalitnější než ty, které se vyráběly a prodávaly v minulosti.

více...

Co můžeme najít v sýru?

Slovo sýr je v zákoně jasně definovaným pojmem.  Sýr je podle legislativy mléčný výrobek vysrážený mléčnými bílkovinami působením syřidla a odděleným podílem syrovátky.

Výživová specialistka Lucie Dohnalová nás seznámí s jeho jednotlivými složkami.

více...

O sýrech holandských a jiných

Holandský sýr je pojem a měl by ho ochutnat každý. V Holandsku se jich vyrábí desítky druhů, nejznámější jsou však tři:  edam (tradiční pochoutka pojmenovaná podle města Edam), gouda (Holanďané si zvolili za národní sýr) a maasdam (nasládlý sýr s typickými „ementálskými dírami“).

více...

Jak správně zacházet se sýry

Specializované obchody a lahůdkářství, kde najdete opravdu kvalitní sýry, jsou stále ještě novinkou, alespoň pro mnohé z nás. Nicméně jejich obliba stoupá a stoupá i zájem o sýry nejrůznějšího typu, které nabízejí. Málokdo ovšem ví, jak s takovými sýry zacházet.

více...

Jak poznáme kvalitu tvarohů a sýrů?

Jak by měl vypadat sýr? Jak by měl správně chutnat? Co má být uvedeno na obalech? O čem vypovídá tučnost a co skutečně vyjadřuje obsah tuku v sušině? Jaké jsou jednotlivé kategorie sýrů a jejich specifika? Brožura Sýry a tvarohy Vám dá na tyto otázky odpovědi a dozvíte se i mnoho dalších užitečných zajímavostí.

více...

Obchodní podmínky   |   Souhlas se zpracováním osobních údajů   |   Devatero   |   copyright 2013 – 2022 © Paridea